Säännöt

Tässä ovat Wilanien uudet säännöt, lukekaa ja totelkaa. Näissä voi kumminkin muistaa tietyn pilkkeen silmäkulmassa - vaikka sääntöteksti on jäykkää, pidetään tapahtumassa rento meininki.

Osallistuessasi tapahtumaan hyväksyt säännöt ja sitoudut noudattamaan niitä. Tilanteesta riippuen sääntöjen rikkominen voi aiheuttaa poistamisen tapahtumasta ja estää myös seuraaviin Wilaneihin osallistumisen. Lue myös ohjeet sekä tietopaketti vanhemmille.

Alaikäisten läsnäolo ja huoltajan suostumus

Huomaathan, että alaikäisiltä vaaditaan huoltajan suostumus kirjallisena. Kuulakärkikynällä täytetystä suostumuksesta on löydyttävä Wilaneille tulevan nimi, huoltajan nimikirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero sekä päivämäärä. Valmis lomake asian hoitamiseen löytyy täältä.

Alaikäisillä ei ole lupaa poistua nuorisotalolta yöaikaan (00-06) muualle kuin kotiin.

Wilan-tapahtumien organisointi

Tapahtumien organisoinnista ja valvonnasta huolehtivat seuraavat toimihenkilöt:

  • Päällikkö on Wilanien vanhin (korkea-arvoisin) varsinainen järjestäjä. Päällikön tehtävänä on hoitaa Wilanien korkean tason järjestelyt.
  • Valvoja on Wilaneilla henkilö, joka vastaa esimerkiksi siitä, että paikalla on aina päivystäjä. Valvoja on tapahtuman varsinainen järjestäjä.

Tapahtumassa on joka hetkellä paikalla järjestystä valvova täysi-ikäinen henkilö, jota kutsutaan päivystäjäksi. Päivystäjän tehtävänä on valvoa tilan järjestystä ja huolehtia kulunvalvonnasta. Päivystäjän kehotuksia on noudatettava ja hänen käskyjensä noudattamatta jättäminen johtaa tapahtumasta poistamiseen. Päivystäjän poistuessa rakennuksesta tai mennessä nukkumaan päivystäjän tehtävät luovutetaan seuraavalle henkilölle.

Itsestä ja toisista huolehtiminen

Jokaisen lanittajan tulee huolehtia itselleen riittävästä unen, ravinnon ja nesteen saannista. Jos näyttää, että vieruskaverilla (vieraallakin!) nämä perustarpeet eivät täyty, huomauta asiasta joko henkilölle itselleen tai päivystäjälle. Monipuolinen ja riittävä ravinto sekä riittävä unen saanti takaavat parhaan lanikokemuksen!

Laneilla käyttäytyminen

Koska lanit ovat yhteisöllinen tapahtuma, otathan siis muut huomioon. Pornografisen tai erityisen väkivaltaisen materiaalin katselu tiloissa on kiellettyä. Vaikka omien äänentoistolaitteiden tuominen tapahtumaan ei ole kiellettyä, äänenvoimakkuus on pidettävä kohtuullisena ja muiden huomautukset äänentoistosta on otettava huomioon. Järjestäjät suosittelevat kuulokkeiden käyttämistä.

Pelien kuumentamat tunteet on syytä pitää kurissa, sillä asiattomaan kielenkäyttöön ja huutamiseen puututaan välittömästi. Myöskään tavaroiden paiskominen ei ole hyväksyttävää. Jokainen toimittaa omat roskansa roskikseen ja muutenkin pitää huolta järjestyksen säilymisestä.

Wilan tarjoaa tilat ja mahdollisuuden laneihin, mutta Wilanien järjestäjät eivät ole vastuussa lanittajien tekemisistä. Järjestävä taho ei myöskään valvo lanittajien menemisiä tai tulemisia. Päivystäjä ei siis voi tietää, onko henkilö kaupassa, kotona nukkumassa tai uimassa. Jokainen on siis vastuussa omista teoistaan ja menoistaan.

Ulkopuolisten vierailu Wilan-tapahtumassa

Konepaikan lunastaneen seurassa tapahtuma-alueella voi vierailla konepaikattomia henkilöitä. Tällöin heihin pätevät tällä sivulla olevat säännöt. Järjestäjät voivat poistaa häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt paikalta. Vierailu on rajoitettu 08.00-21.00 väliselle ajalle. Ovien ollessa lukossa päivystäjä avaa ovet tarvittaessa.

Wilanien aikana tapahtuma-alueella kiellettyä:

  • Alkoholin tai muiden huumausaineiden hallussapito ja käyttö
  • Aseet tai niiltä näyttävät esineet sekä räjähteet
  • Alkoholi, tupakka (alaikäisiltä) ja muut päihteet

Alkoholin ja huumausaineiden hallussapitoa tai nauttimista ei sallita tapahtumassa. Humaltuneena partyihin ei pääse, vaikka olisitkin konepaikan lunastanut täysi-ikäinen. Alaikäisten alkoholinkäytöstä ilmoitetaan välittömästi huoltajille.

Luonnollisesti tupakointi on kielletty sisätiloissa ja sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, lukion tupakkapaikalla onnistuu.

Verkko

Wilaneilla, kuten koko Suomessa, tekijänoikeuksien alaisen materiaalin levittäminen ja lataaminen on kiellettyä, niin lähiverkossa kuin Internetissä. Palvelinten pystytys partyverkkoon ilman järjestäjien lupaa on kiellettyä. Kuitenkin pelipalvelimien pystytys Wilanien sisäiseen käyttöön on sallittua, jopa suositeltavaa.

Tietoturva

Muiden partyverkon koneille tunkeutuminen ilman lupaa on kiellettyä sekä fyysisesti että verkon kautta. Tarkistathan ennen Wilaneille saapumistasi koneen virusten ja muiden haittaohjelmien varalta leviämisen estämiseksi. Jos ongelmia havaitaan, leviämisen aiheuttanut kone kytketään verkosta irti kunnes haittaohjelma on saatu eliminoiduksi. Myös verkkoliikenteen tarkkailu sekä häirintä on ehdottomasti kiellettyä.

Kodinkoneet

Sähköverkko on tarpeeksi suuressa kuormituksessa ilman jokaisen omaa mikroa, kahvinkeitintä tai hiustenkuivaajaa. Paikalta löytyy yleiseen käyttöön tarkoitettu mikro, jolla voit lämmittää eineksiä. Jos sinulla on tarve tuoda omia laitteita, ota yhteyttä järjestäjiin ennakkoon.